eMemoria.pl
Wspomnienia zapisane w portalu
Platforma

Web
iOS
Android
Zastosowana technologia

PHP
MySql
HTML5
Ajax
jQuery
Java
Swift
Projekt

Platforma umożliwiające dodawania wspomnień o bliskich z możliwością wygenerowania przypisanego do wspomnienia kodu oraz jego zamówienia za pomocą zintegrowanych płatności on-line. Umieszczony na zewnątrz kod za pomocą aplikacji mobilnej można obejrzeć, gdzie znajdzie sie zapisana w nim zawartość jak opis, zdjęcia.
Aplikacja dodatkowo została wyposażona w funkcję podpisu.