Watch24.io
Monitoring sprzedaży na stronie internetowej
Platforma

Web
iOS
Android
Zastosowana technologia

PHP
MySql
HTML5
Ajax
jQuery
Java
Swift
Projekt

Platforma umożliwiające powiadamianie użytkownika za pomocą Push o problemie technicznym na stronie internetowej, a także o dokonanej rejestracji czy sprzedaży. Panel zarządzania umożliwia tworzenie projektów oraz ustawiać aplikację mobilną pod kątem typów powiadomień. Rozbudowane API pozwala na dowolną konfiguracje systemu na własnej stronie internetowej bądź aplikacji mobilnej.