Weźkoszyk
Platforma do zamawiania zakupów spożywczych on-line
Platforma

Web
iOS
Android
Zastosowana technologia

PHP
MySql
HTML5
Ajax
jQuery
Java
Swift
Projekt

Platforma dla sprzedawców w sklepach spożywczych pozwalająca utworzyć własny sklep on-line w domenie serwisu z możliwością jego geolokalizacyjnego wyszukania w platfomie oraz dokonania w nim zakupów z możliwością ich opłacenia on-line oraz dostawy.
Platforma wyposażona w panel sprzedawcy pozwalający zarządzań asortymentem, promocjami oraz wyglądem swojego sklepu.
Aplikacja mobilna dla sprzedawców pozwala odbierać powiadomienia w momencie dokonania zakupów oraz ułatwia dostawcy lokalizację miejsca.